Partners

Stacks Image 4
Partners

Koning Recruitment gelooft in netwerken en specialisaties. Daarom werken wij op deelgebieden nauw samen met andere deskundigen. Hierdoor is Koning Recruitment in staat om een full-service dienstverlening op het gebied van employability in de brede zin van het woord aan te bieden.

Wij werken onder meer samen met:

PoldeJong&Partners
Vergroot de inzetbaarheid van mensen in organisaties door coaching, training en begeleiding bij persoonlijke- en professionele ontwikkeling. PoldeJong&Partners laat organisaties excelleren op de factor mens, door optimaal inzetbare leidinggevenden en medewerkers.